Bedrijfspand onderhoud

Wanneer u een bedrijfspand huurt, krijgt u ook te maken met het onderhoud daarvan. In bepaalde gevallen moeten soms zelfs renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Maar wie draait er bij gehuurde bedrijfspanden onderhouden eigenlijk op voor dit soort kosten: de huurder of verhuurder? Wij vertellen u er graag meer over en leggen ook meteen uit wat Panelfix voor u kan betekenen op het gebied van bedrijfspand onderhoud en bedrijfspand renovatie.

Verdeling onderhoud huurder

Hoe het precies zit met de onderhoudsverplichting van een gehuurd pand verschilt per geval. Er is dan ook geen vaste regelgeving die bepaalt of de huurder of juist de verhuurder van een bedrijfspand voor het onderhoud verantwoordelijk is. Doorslaggevend is wat de beide partijen in het huurcontract zijn overeengekomen. Het staat een verhuurder en huurder namelijk vrij om onderling afspraken te maken hieromtrent. Welke taken en verplichtingen huurders ten opzichte van verhuurders hebben met betrekking tot bedrijfspanden onderhouden, is dus altijd na te lezen in de huurovereenkomst.

Wil de verhuurder van een bedrijfspand dit renoveren? Dan geldt dat de huurder daar eerst schriftelijke toestemming voor moet verlenen. Indien de voor de bedrijfspand renovatie voorgestelde plannen redelijk zijn, dan dient de huurder deze te accepteren en is het verlenen van toestemming dus niet meer dan een formaliteit.

Wat het bedrijfspand onderhoud betreft, kan er onderscheid worden gemaakt tussen drie huurvormen, namelijk casco, reguliere huur en casco plus. Om u een idee te geven van de onderhoudsverplichtingen die huurder en verhuurders bij elk daarvan hebben, lichten we de verschillende soorten huur nader toe.

Casco

Is er volgens de huurovereenkomst sprake van casco huur? Dan hoeft de verhuurder uitsluitend aan de buitenzijde van het bedrijfspand onderhoud en reparaties uit te voeren. Eventuele gebreken aan de waterleidingen, airco of elektriciteit komen dus voor rekening van de huurder. Wanneer de huur wordt beƫindigd, moet u als huurder het gebouw bovendien in de originele staat achterlaten. Alleen als in het huurcontract hierover iets anders staat, kan daarvan worden afgeweken.

Panelfix is het adres voor bedrijfspanden onderhouden en het herstellen van schade. Wij zijn met name gespecialiseerd in reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor binnen en buitenkant van gebouwen.

Reguliere huur

Als een bedrijfspand op basis van reguliere huur wordt gebruikt, is de verhuurder aansprakelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Verhuurders moeten bij deze vorm van huur de nutsvoorzieningen van hun bedrijfspanden onderhouden, maar zijn tevens verantwoordelijk voor het laten verrichten van schadeherstel en reparaties aan bijvoorbeeld binnen- en buitenwanden, daken, ramen en deuren. Is een reparatie nodig? Dan geeft de huurder dit door aan de verhuurder. Deze regelt vervolgens een herstelbedrijf, bijvoorbeeld Panelfix, en zorgt voor de financiƫle afwikkeling. Bij reguliere huur betaalt de huurder dus alleen de directe gebruikskosten.

Casco plus

Casco plus is een huurvariant waarbij de onderhoudsverplichtingen gedetailleerd in het contract staan omschreven. Bij casco plus huren moet u in de overeenkomst dus precies kunnen nalezen voor welke zaken de huurder en verhuurder ieder voor zich verantwoordelijk zijn. In het huurbedrag worden de kosten gespecificeerd, zodat duidelijk is wat de huurder waaraan betaalt. Mocht er in of aan het bedrijfspand onderhoud of een reparatie nodig zijn, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de verhuurder.

Panelfix: specialist in bedrijfspanden onderhouden

Panelfix is een ervaren partner in schadeherstel, reparatie en onderhoud aan bedrijfspanden. Wij richten ons in het bijzonder op aluminium en stalen roldeuren, sectionaaldeuren, overheaddeuren, kozijnen, wandpanelen, koelcelpanelen, gevelplaten en dakbeplatingen. Bij ons kan voor elk van deze onderdelen een bekwame monteur worden ingehuurd. Behalve voor herstelwerkzaamheden kunt u ook contact met ons opnemen als u uw bedrijfspand wilt restylen of als een taxatie of inspectie van het gebouw nodig is.